Люблин

Люблин

Największe miasto wschodniego pogranicza nie ma w sobie niczego z ruchliwej, męczącej metropolii. Niewysoka zabudowa tworząca zabytkowe centrum, spokojny charakter ulic i tembr życia, czynią z Lublina cel uroczych, a zarazem interesujących wycieczek. To miasto gromadzi wyjątkowo dużo ciekawych obiektów zabytkowych o średniowiecznym rodowodzie, nieczęsto spotykanych w tej części kraju, na czele z kościołem Św. Trójcy pokrytym bizantyjską polichromią z XV w. Historia uczyniła Lublin miejscem doniosłych wydarzeń, na czele z Unią Lubelską, która na wieki zdeterminowała bieg dziejów Wschodniej Europy.

Większość turystów zaczyna zwiedzanie Lublina od wielkiego parkingu na placu pod zamkiem (było to niegdyś centrum ciasno zabudowanej dzielnicy żydowskiej). My też zacznijmy stąd swoją wędrówkę. Zamek w dzisiejszej formie wygląda dość osobliwie, zwłaszcza, kiedy mamy świadomość jego średniowiecznego rodowodu. Pierwsza murowana warownia powstała za czasów Kazimierza Wielkiego. Popadła jednak w ruinę w efekcie wojen poł. XVII w. i ostatecznie została rozebrana w następnym stuleciu. Obecny, neogotycki kompleks budynków wzniesiono w latach 1824-26 z przeznaczeniem na więzienie. Taką rolę zamek pełnił do końca I wojny światowej. Ponad neogotyckie mury wystaje szczyt romańskiej wieży, uchodzącej za jeden z najstarszych zabytków architektury na Lubelszczyźnie.
Najcenniejszym obiektem zamkowym i niewątpliwie najcenniejszym zabytkiem miasta, jest kościół pw. Św. Trójcy, który pochodzi z okresu budowy zamku przez Kazimierza Wielkiego (poł. XIV w.) Gotycką świątynię rozbudowano w stylu renesansowym. Pierwotnie jej prezbiterium znajdowało się już poza obrębem murów zamkowych i pełniło rolę baszty obronnej. Jednak nie sama bryła jest tym, co przyciąga tysiące turystów. W 1418 r. wnętrze ozdobiły freski bizantyjskie pędzla przybyłego z Rusi mistrza Andrzeja.
Zamek jest obecnie siedzibą Muzeum Lubelskiego. Do obejrzenia przygotowano ekspozycje o charakterze historycznym i etnograficznym. W galerii malarstwa warty zobaczenia jest monumentalny obraz Jana Matejki "Unia Lubelska", dla którego trudno chyba o bardziej właściwsze miejsce.
Z zamku pokierujmy się na most, który prowadzi na Stare Miasto. Obecny charakter uzyskało w efekcie gruntownej odbudowy po pożarze w poł. XVI w. Pierwszy zabytkowy obiekt to Brama Grodzka, jedna z dwóch bram średniowiecznego miasta. Dawniej prowadziło tędy przejście ze wzgórza zamkowego do otoczonego murami miasta. W jej pomieszczeniach znajduje się Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, inicjujący wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, dotyczących pamięci historycznej. W bramie Ośrodek proponuje wystawę "Pamięć Miejsca" (makieta żydowskiej dzielnicy na Podzamczu). W kamienicy 5a przy ulicy Grodzkiej Apteka Muzeum.

Przy Podwalu, u stóp bramy, znajduje się kościół św. Wojciecha, który tworzy wspólny kompleks architektoniczny z zabudowaniami klasztorno-szpitalnymi św. Łazarza z XVII w.

Brama Krakowska pochodzi z XIV w. i obecnie mieści Muzeum Historii Miasta Lublina. Uważana się ją za jeden z symboli miasta. Przez nią Stare Miasto łączy się ze Śródmieściem. Lubelski Ratusz, który aktualnie mieści również urząd miasta, znajduje się naprzeciw Bramy Krakowskiej. Powstał na zrębie klasztoru karmelitańskiego, wzniesionego w początkach XVII w. Magistrat przejął budynki po wielkim pożarze w 1803 r. W trakcie przebudowy na urząd adaptowano główną nawę i zachodni rząd kaplic dawnego kościoła. Klasycystyczny charakter fasady podkreślił dobudowany kolumnowy portyk. Z wieży ratusza odgrywany jest lubelski hejnał o XVII-wiecznym rodowodzie.
Przy Ratuszu rozpoczyna się Krakowskie Przedmieście, obecnie deptak pełen w sezonie ogródków restauracyjnych. W architekturze Krakowskiego Przedmieścia wyróżnia się XIX-wieczny gmach Hotelu Europejskiego. Tuż za nim wkraczamy na Plac Litewski, gdzie wg tradycji obradował sejm, który doprowadził do podpisania Unii Lubelskiej.

źródło: Wydawnictwo Bezdroża