Калиш

Калиш

Kalisz uznawany jest za jedno z najstarszych, o ile nie najstarsze, miasto w Polsce. Wiadomo, że był to ważny ośrodek na handlu z imperium rzymskim na bursztynowym szlaku łączącym Rzym z wybrzeżami Morza Bałtyckiego. W XII wieku Kalisz stał się stolicą księstwa dzielnicowego, natomiast w XIII wieku otrzymał prawa miejskie. W zjednoczonej już Rzeczypospolitej Kalisz był stolicą województwa i ważnym ośrodkiem miejskim, a także naukowy i religijny. Na początku XIX wieku działał w Kaliszu teatr założony przez Wojciecha Bogusławskiego. W 1914 Kalisz został doszczętnie zniszczony przez wycofujące się oddziały niemieckie.

Jednym z najcenniejszych kaliskich zabytków jest pochodzący z XV stulecia ratusz. Obecny kształt budowli jest wynikiem późniejszych przebudów, głównie odbudowy dwudziestowiecznej. Była ona konieczna, jako iż niszczejąca już w XVIII i zdewastowana przez władze zaborcze w XIX wieku budowla została spalona w czasie pierwszej wojny światowej. W czasie odbudowy w 1924 roku ratuszowi nadano formę neoklasycystyczną.

Warto też obejrzeć wspaniałą trzynastowieczną gotycką katedrę pod wezwaniem św. Mikołaja z Miry. Obok katedry widnieje neogotycka wieża z końca XIX wieku. Z XIII wieku pochodzi także franciszkański zespół klasztorny. Składa się nań gotycki, barokowymi elementami kościół pod wezwaniem św. Stanisława. Przy kościele znajdziemy również gotycką kaplicę Męki Pańskiej. Budynki klasztorne są czternastowieczne, jednak obecny kształt zawdzięczają barokowym przebudowom. Kompleks klasztorny opasują gotyckie mury. Niegdyś stanowiły część murów miejskich.

Interesujący jest także pochodzący w większości z siedemnastego wieku pobernardyński kompleks klasztorny. Zwróćmy uwagę na znajdującą się na cmentarzu przykościelnym kolumnę upamiętniającą żołnierzy francuskich, a także kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z 1607 roku z rokokowymi polichromiami.

Ciekawe są również kaliskie cmentarze. Refleksyjny spacer będziemy tu mogli odbyć po szesnastowiecznym cmentarzu ewangelickim, osiemnastowiecznym cmentarzu prawosławnym, cmentarzu katolickim założonym w 1807 roku, a także po cmentarzu żydowskim.

Przespacerować się możemy również po najstarszym parku miejskim w Polsce, założonym pod koniec XVIII wieku. Znajduje się on w śródmieściu i poza kompleksami starych drzew znajdziemy w nim także sztuczne zbiorniki wodne.

Wokół Starego Miasta zachowały się fragmenty czternastowiecznych murów obronnych i baszta zwana Dorotką. Zobaczymy w Kaliszu także nowsze budowle obronne, między innymi schrony wojska polskiego, a także dziewiętnastowieczne koszary.

Oryginalnym zabytkiem jest Most Kamienny, najstarszy most kamienny. Wybudowano go na początku XIX wieku w stylu klasycystycznym.

źródło: Wydawnictwo Bezdroża