Artykuły

Szlak Orlich Gniazd cz. 1

Jeden z najpopularniejszych i najciekawszych szlaków turystycznych w Polsce biegnący z Krakowa do Częstochowy.

Trasa o długości około 165 km położona jest na malowniczej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje wiele atrakcji znajdujących się na tym obszarze. Jednak do najważniejszych punktów na trasie zalicza się przede wszystkim „Orle Gniazda”, czyli zamki warowne usytuowane na wapiennych wzgórzach w czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego. Stanowiły one łańcuch obronny dla szlaku handlowego wiodącego z Krakowa do Wielkopolski.

Zamek w Korzkwi

Miejscowość znajduje się 12 km na północ od Krakowa, powstała jako osada służebna dla zamku warownego. Budowlę wzniesiono w 1352 roku dla rodu Zaklików, choć właściciele zamku zmieniali się w kolejnych stuleciach. Od 1997 roku dawna warownia zamieszkana jest przez rodzinę Donimirskich, która podjęła się odbudowy zamku i zagospodarowania go na nowo, zachowując charakter zabytkowej budowli.

Zamek w Ojcowie

Według legendy nazwa Ojców została nadana przez samego Kazimierza Wielkiego, który wznosząc zamek rzekł: „Ociec u Skały”, upamiętniając tym samym swego ojca Władysława Łokietka. Średniowieczna warownia przetrwała do naszych czasów, jednak z zachowanych elementów dziś podziwiać można: bramę wjazdową, ośmioboczną wieżę oraz pozostałości murów. U stóp zamku rozciąga się park zdrojowy, bowiem Ojców uchodził w XIX wieku za miejscowość uzdrowiskową. Pozostałością po tych czasach jest z pewnością charakterystyczna architektura, w której dominują drewniane budynki w stylu „szwajcarskim” z przełomu XIX i XX wieku, należą do nich m.in. willa „Pod Koroną” czy słynna „Kaplica na Wodzie”. Nietypowe usytuowanie kaplicy nad Prądnikiem związane jest z zarządzeniem cara Mikołaja II zabraniającym budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej.

W dawnym domu zdrojowym „Pod Łokietkiem” z 1860 roku mieści się obecnie muzeum przyrodnicze Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie podziwiać można wystawę poświęconą historii i przyrodzie obszaru chronionego.

Zamek Królewski w Pieskowej Skale

Jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce wzniesiony w stylu gotyckim w XIV wieku, a następnie przebudowany w stylu renesansowym, na wzór zamku na Wawelu. Położony w malowniczej Dolinie Prądnika, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w pobliżu „Maczugi Herkulesa”,  stanowi jedną z najchętniej odwiedzanych warowni na Szlaku Orlich Gniazd. Zamek niegdyś składał się z dwóch części: górnej i dolnej, jednak pierwsza z nich zwana „Dorotka” nie zachowała się czasów obecnych. Dziedziniec zamku otoczony jest krużgankami, gdzie można podziwiać liczne maszkarony, czy widokową loggię. W XVII wieku Pieskową Skałę otoczono fortyfikacjami bastionowymi, również z tego okresu pochodzi barokowa kaplica znajdująca się na drugim piętrze. Po zniszczeniach II wojny światowej rezydencja przeszła gruntowną renowację.

Obecnie na zamku znajduje się Oddział Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie prezentowane są dzieła sztuki europejskiej – obrazy, płaskorzeźby, gobeliny, meble czy inne dzieła rzemiosła artystycznego pochodzące z okresu od XIV do XX wieku. Na zamku znajduje się również restauracja. Zamek pojawia się również w wielu produkcjach filmowych w tym m.in. „Ogniem i mieczem”, czy „Stawce większej niż życie”. Pieskowa Skała uchodzi także, za najbardziej nawiedzoną warownię w Polsce. Ponoć po dziedzińcu oraz krużgankach przechadza się bezgłowa postać Krzysztofa Szafrańca – prawnuka pierwszego właściciela zamku, który został ścięty na Wawelu. Na zamku widziano również wiele innych bezimiennych zjaw, które najczęściej pojawiają się w salach czy kaplicy.

oprac. Joanna Terka, fot. Jerzy Opioła (wikimedia commons)