Artykuły

Podziemia polskich miast cz.2

Podziemne trasy turystyczne pod polskimi miastami należą coraz częściej do często odwiedzanych atrakcji. W ostatnich latach wyremontowano wiele piwnic i korytarzy o pochodzeniu średniowiecznym, tworząc tym samym niepowtarzalne przestrzenie kryjące w sobie niesamowite historie i legendy.

Stare mury zostały wypełnione nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi, przenosząc odwiedzających w podróż do przeszłości, skrywanej pod powierzchnią miasta.

Sandomierz

Perełka polskiej architektury i ważny punkt na mapie w historii Polski. Nie tylko to co, na powierzchni jest godne obejrzenia, ale również fantastyczne to, co pod nią. Sandomierskie podziemia, które owiane są licznymi legendami, stanowią dziś jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta. Sandomierskie lochy są dawnymi magazynami kupieckimi, które w średniowieczu rozwinęły się w siatkę korytarzy i komór, które stanowiły idealne schronienie dla mieszkańców w czasie zagrożenia. Aura tajemniczości sprawia, że wielu do dziś szuka ukrytych przejść, komnat, czy słynnego tunelu łączącego Sandomierz i zamkiem w Baranowie Sandomierskim.

„Podziemna Trasa Turystyczna” swój początek ma przy ulicy Oleśnickich. Ma ona długość ok. 470 metrów, a została ona wyznaczona podczas prac zabezpieczających, które miały miejsce w 1963 roku i udostępniona dla zwiedzających w 1977 roku. W 2007 zostały wykonane tu prace modernizacyjne oraz dołączono kolejne pomieszczenia do trasy zwiedzania. Ciekawostką jest, że najniżej położony punkt sandomierskich podziemi znajduje się 12 metrów pod powierzchnią.

Rzeszów

Podziemna trasa turystyczna „Rzeszowskie Piwnice” została otwarta dla zwiedzających w kwietniu 2001 roku, jako jedna z atrakcji turystycznych Rzeszowa. Pomysł na wykorzystanie rzeszowskich piwnic powstał już w latach 80. XX, jednak jego realizacja musiała poczekać aż do 1994 roku, kiedy rozpoczęto prace konserwatorskie. Geneza rzeszowskich podziemi podobna jest powstania sandomierskich magazynów – również i w średniowiecznym Rzeszowie kupcy potrzebowali przestrzeni, na której mogliby przechowywać swoje towary, dlatego rolę magazynów oraz tzw. „sklepów ziemnych” pełniły piwnice, budowane pod placem rynkowym i przyległymi ulicami, tworząc tym samym nieregularną sieć komór i korytarzy na różnych głębokościach, z których najniżej położona jest na około 10 metrach pod powierzchnią. Oczywiście oprócz funkcji magazynowych podziemne komory pełniły również rolę schronienia dla mieszkańców miasta w czasie zagrożenia.

Trasa turystyczna „Rzeszowskie Piwnice” przebiega płytą rzeszowskiego Rynku, łącząc wszystkie jego pierzeje, a poszczególnym piwnicom i korytarzom nadano nazwy, odnoszące się do ich funkcji oraz historii miasta – w sumie na trasie znajduje się 15 korytarzy i 25 piwnic. Podziemna sieć jest atrakcją samą w sobie, można tu zobaczyć kilkusetletnie cegły „palcówki”, relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, pozostałości żelaznych krat i zawiasów czy ukryte przejścia. Oczywiście całość urozmaicona jest ekspozycją historyczną, prezentującą średniowieczny obraz Rzeszowa. Oprócz tego obejrzeć można wystawę fotografii, które ukazują rzeszowski Rynek na przełomie XIX i XX wieku oraz Korytarz Herbowy, gdzie odwiedzający poznać mogą herby dawnych właścicieli Rzeszowa, herby ziem i województw, na terenie których położone było miasto oraz herby miasta Rzeszowa.

oprac. Joanna Terka, fot. wikimedia commons