Artykuły

Najciekawsze miejsca na Mazurach cz.3

Północna część Mazur zaprasza do zwiedzenia różnorodnych zabytków historii i techniki, z czego najpopularniejszych należą obiekty powstałe w okresie II wojny światowej, bądź w tym okresie wykorzystywane i rozbudowywane.

Ciekawe są również zabytki techniki, do których należą zachowane kanały, czy śluzy w pobliżu Węgorzewa oraz wiadukty kolejowe w Stańczykach. Tutaj również znajdują się liczne rezerwaty przyrody i najczystsze jeziora Mazur, gdzie panuje strefa ciszy.

Mamerki

W bliskiej odległości znanej kwatery Hitlera w Wilczym Szańcu, wybudowano także kwaterę Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych OKH „Mauerwald”, której zabudowania możemy oglądać dziś w miejscowości Mamerki, nad Kanałem Mazurskim. Na terenie ok.250 ha między jeziorem Mamry a linia kolejową Kętrzyn-Węgorzewo, od roku 1941 wybudowano ponad 200 obiektów różnego rodzaju, w tym 34 żelbetowe, dwa ciężkie schrony przeciwlotnicze oraz wiele murowanych i drewnianych budynków gospodarczych.

Cała kwatera została podzielona na trzy strefy: „Quelle” (źródło), „Fritz”(Fryderyk), „Brigitten Stadt" (miasto Brygidy). W pierwszej strefie, która znajduje się tuż nad brzegiem jeziora Przystań, zlokalizowana była siedziba Generalnego Kwatermistrzostwa. W tym rejonie możemy zobaczyć schron typu ciężkiego, na którym obecnie znajduje się drewniana wieża widokowa. Strefa „Fritz”, której nazwa upamiętnia króla pruskiego Fryderyka II Hohenzollerna, obejmowała swoim zasięgiem tereny na zachód od drogi asfaltowej.

Tu znajdowały się oddziały wojsk i ich sztaby dowódcze. W trzeciej strefie funkcjonowały różnego rodzaju służby pomocnicze, do których zatrudnione były głównie kobiety. Pracowały one jako telegrafistki, obsługa dalekopisów, telefonistki, sekretarki, finansistki, obsługa kuchni, izby chorych itp. Ogólnie kwaterę zamieszkiwało około 1500 osób, w tym wiele z naczelnego dowództwa. Do dziś na terenie wszystkich stref można oglądać zachowane obiekty żelbetonowe czy znaleźć resztki wyposażenia.

Kanał Mazurski

Jest to jedna z najbardziej interesujących budowli hydrotechnicznych w tej części Polski oraz niesamowity zabytek z czasów II wojny światowej. Kanał Mazurski, który miał w pierwotnym założeniu połączyć Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Morzem Bałtyckim, znajduje się kilkanaście kilometrów na południowy-zachód od Węgorzewa. Jego budowę rozpoczęto w 1911 roku, choć nigdy jej nie ukończono. Pozostałości budowli można podziwiać do dzisiaj, a jest co oglądać. Długość kanału wynosi w sumie 51 kilometrów, z czego 22 kilometry znajdują się w granicach Polski. Różnica spadków wyrównywana za pomocą śluz wynosi natomiast aż 111,2 metrów, jedna z nich znajduje się w miejscowości Guja. Również nad brzegiem jeziora Przystań znajdują się zabudowania strażnicy wodnej. W sumie na kanale znajduje się 10 śluz i 2 jazy walcowo-ruchowe, konstrukcji betonowej o ręcznym napędzie mechanizmów.

Mosty w Stańczykach

Zabytkowe mosty kolejowe w pobliżu wsi Stańczyki, znane są również jako mazurskie „akwedukty”, a nazwa ta idealnie oddaje wygląd budowli. Wiadukty linii kolejowej między Gołdapią a miejscowością Żytkiejmy należą do najwyższych konstrukcji w Polsce, a ich wysokość sięga 36 metrów, natomiast długość wynosi 200 metrów. Linia przebiega na żelbetonowej budowli podtrzymywanej na pięciu łukowych przęsłach, których filary ozdobione są dekoracją w stylu rzymskich akweduktów.  Obecnie jest to doskonałe miejsce widokowe oraz baza skoków na bungee.

oprac. Joanna Terka, fot. wikimedia commons