Artykuły

Co zwiedzić na Mazowszu?

Mówiąc o Mazowszu, często myślimy o Warszawie. Tymczasem sprowadzanie całego regionu do jego stolicy jest ogromnym błędem.

Poza Warszawą znajduje się ogrom atrakcji, od przyrodniczych po folklorystyczne. Co zwiedzić na Mazowszu?

Dżungla nie tylko miejska
Zaraz za zachodnimi rogatkami Warszawy rozciąga się Kampinoski Park Narodowy, jedyny europejski rezerwat przyrody znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiej aglomeracji. Kampinos słynie ze swych łosi, te zwierzęta, a także dziki, sarny czy rysie często zresztą zapuszczają się głęboko do miasta. Szczególnie cenne przyrodnicze są pasy śródlądowych wydm porośnięte borami sosnowymi i sąsiadujące z nimi bagna i moczary. Na Kampinosie mazowiecka natura się nie kończy. Dużą powierzchnię zajmują pozostałe puszcze i lasy, z Puszczą Białą i Puszczą Zieloną na czele. Cały region usiany jest licznymi jeziorami, łąkami i głazami narzutowymi, pozostałościami po zlodowaceniu. Warto też wybrać się do któregoś z parków krajobrazowych: Kozienickiego, Nadbużańskiego, Mazowieckiego lub Gostyńsko-Włocławskiego.

Mazowieckie małe ojczyzny
Północna część regionu to tak zwana Kurpiowszczyzna. Jej nieformalną stolicą jest Ostrołęka, znana z licznych festynów przybliżających miejscowy folklor. Tamtejszą kulturę, rękodzieło i tradycje przybliża Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Innym ciekawym regionem jest ziemia łowicka. Wyroby tamtejszego rękodzieła z powodzeniem zaadoptowała popkultura, a oryginalne przykłady można oglądać w muzeum etnograficznym w Łowiczu. Rdzennie mazowiecką kulturę w jej wiejskim wydaniu można poznać w Sierpcu, gdzie znajduje się, prócz gotyckich kościołów, Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Mazowieckie fortyfikacje
Zwiedzając Mazowsze nie sposób ominąć okazałych warowni, które pobudowano tu przez wieki i malowniczych szlacheckich dworków. W Ciechanowie podziwiać można gotycki zamek książąt mazowieckich. Nad Iłżą, jednym z piękniejszych mazowieckich miasteczek, górują położone na wzgórzu ruiny zamku. Na północny zachód od Warszawy znajduje się natomiast Twierdza Modlin, wielokrotnie przebudowywana i modernizowana od XIX wieku. Jest to jeden z najlepiej zachowanych obiektów fortyfikacyjnych w Europie, który niemal w całości udostępniony jest zwiedzającym.

Oczywiście Mazowsze to nie tylko architektura militarna, ale także renesansowy Szydłowiec, obfitujący w zabytki i cieszący się okazałą panoramą od strony Wisły Płock czy nazywany „Wenecją Mazowsza” Pułtusk, ze Starym Miastem położonym na narwiańskiej wyspie.

Mazowsze wielkich Polaków
W Żelazowej Woli znajduje się malowniczy dworek, w którym urodził się Fryderyk Chopin. Obecnie mieści się tam muzeum poświęcone światowej sławy pianiście. Pod Ciechanowem leży Opinogóra, związana z rodziną Krasińskich. Położony tam neogotycki zameczek był prezentem ślubnym dla Zygmunta Krasińskiego. Jadąc w stronę Radomia natrafimy na słynny Czarnolas, w którym mieszkał i tworzył Jan Kochanowski. W miejscu opiewanej lipy znajduje się pamiątkowy obelisk, natomiast w samym dworku muzeum poświęcone poecie.

oprac. Krzysztof Lepczyński, fot. Opinogóra (wikipedia)